Missie


Land ‘s-Heeren is een onafhankelijke ontwikkelaar die zich richt op het risicodragend ontwikkelen van woning- en utiliteitsprojecten, alsmede sport, zorg en leisure-concepten.

 

Land ’s-Heeren staat voor het verbinden van de verschillende belangen en disciplines, om zo met ieders medewerking te komen tot de realisatie van nieuwe gebieden en gebouwen die de verwachtingen overtreffen. Land ’s-Heeren maakt ambities waar door visie te koppelen aan slagvaardig management.

 

Visie


Ontwikkelen is teamwork. Land ’s-Heeren werkt graag in teams, waar met de inbreng van de uiteenlopende disciplines wordt gewerkt aan samenhangende vastgoedoplossingen.

 

Een haalbaar plan vraagt om draagvlak bij alle betrokken partijen. Dit vormt vooral in bestaand stedelijk gebied een hele opgave, omdat gevestigde belangen hier niet alleen groot zijn, maar vaak ook ver uit elkaar liggen. Wij trekken de rode draad, door doelstellingen te vertalen naar concrete acties. Als spil in het proces brengen wij de partijen bij elkaar en zorgen ervoor dat de ambities van de belanghebbenden op elkaar worden afgestemd en realistisch zijn.

Ontwikkeling


Land ’s-Heeren beschikt over een ruime ervaring. Deze ervaring richt zich onder meer op stedelijke herstructurering, bijzondere woonlocaties en uitleggebieden. Maar uiteraard ook tal van kleinschalige projecten, vooral op het gebied van wonen.